Үүлдэр

МОНГОЛ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Монгол улсын нийт хонин сүргийн 90 гаруй хувийг “Монгол” үүлдрийн ...

ҮЗЭМЧИН ҮҮЛДЭР

Тархалт: Үзэмчин омгийн хонь үржүүлэх улсын үржлийн фермийг 1972 онд байгуулж, улмаар С...

БАРГА ҮҮЛДЭР

Тархалт: Хэнтий, Дорноговь, Дундговь, Төв, Булган, Өвөрхангай, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймг...

БАЯД ҮҮЛДЭР

Тархалт: Увс, Завхан, Хөвсгөл, Архангай, Баянхонгор, Төв, Сэлэнгэ, Орхон, Булган аймгуу...

БАЙДРАГ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Өвөрхангай, Дундговь, Архангай, Төв, Хэнтий зэ...

ГОВЬ-АЛТАЙ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Говь-Алтай, Завхан, Баянхонгор, Ховд, Архангай, Өвөрхангай, Дундговь зэрэг айм...

САРТУУЛ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Завхан, Архангай, Булган, Хөвсгөл, Баянхонгор, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн зар...

ДАРХАД ҮҮЛДЭР

Тархалт: Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумаас бусад бүх сум, Булган,  Орхон, Архангай, ...

СУТАЙ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Булган, аймгуудын 20 гаруй сумдад хонин сүргийнх...

КЕРЕЙ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Баян-Өлгий  аймгийн Дэлүүн, Булган, Баяннуур, Улаанхус, Толбо, Цэнгэл, Са...

ХАНГАЙ ҮҮЛДЭР

Тархалт: Хангай үүлдрийн  хонийг Сэлэнгэ, Булган аймгийн зарим суманд  цэврээ...

ОРХОН ҮҮЛДЭР

Тархалт: Орхон  үүлдрийн  хонийг Сэлэнгэ, Төв, Өвөрхангай, Хөвсгөл , Булган а...

ТАЛ НУТГИЙН ЦАГААН

Тархалт:       Тал нутгийн цагаан үүлдрийн  хонийг Хэнтий...

СҮМБЭР ҮҮЛДЭР

Тархалт: Говийн бүсийн болон их нуурын хотгор, төвийн бүсийн 5 аймгийн 22 суманд үржүүл...

ТОРГУУД ҮҮЛДРИЙН ХЭСЭГ

Тархалт:  Ховд аймгийн Булган, Үенч, Алтай сумдад зонхилон цэврээр үржүүлж байсны ...

ЕРӨӨ ҮҮЛДРИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Ерөө үүлдрийн хэсгийн хонийг Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Жавхлант сумдад 40 шахам мя...

ТАМИР ҮҮЛДРИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Архангай аймгийн Тариат, Цахир, Чулуут, Өндөр-Улаан, Ихтамир, Цэнхэр, Хангай с...

ХОТОНТ ҮРЖЛИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Архангай аймгийн Хотонт, Төв аймгийн Баянцагаан сумдад дагнан үржүүлэхээс гадн...

АЛТАНБУЛАГ ҮРЖЛИЙН ХЭСЭГ

Тархалт: Төв, Сэлэнгэ, Дархан –Уул  аймгийн зарим сумдад цэврээр үржүүлж бай...