Статистик мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын нэгдсэн статистик мэдээллийг Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны вэб хуудасСтатисик мэдээллийн нэгдсэн сангаас үзнэ үү.
 

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан эмхтгэл

  1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын статистикийн эмхтгэл /2016 он/
  2. Мал тооллогын урьдчилсан дүн /2015 он/
  3. Хөдөө аж ахуйн 2011 оны улсын анхдугаар тооллогын дүн
  4. Хөдөө аж ахуйн салбар 2013 онд

Сар бүр яамнаас гаргадаг “Цаг үеийн мэдээлэл” товхимол

2017 он 2016 он 2015 он
 
2014 он 2013 он 2012 он