Бүтэц, чиг үүрэг

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ДЭД САЙД

 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

 • БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

  САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

 • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

  ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

  ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

 • МАЛ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 • ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 • ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

  ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

 • ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХОРШООНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 • ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗАР

МАЛЫН УДМЫН САНГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГАА

ТАРИАЛАН ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САН

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

МАЛ ХАМГААЛАХ САН

УЛСЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

ХАА-Н “ХАЛХ ГОЛ” ҮНДЭСНИЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСИЙН ЗАХИРГАА

АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР /21/