Омог

БАЯНГОЛ ОМОГ

Тархалт: Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл аймгуудын зарим сумдад хонин сүргийнхээ махан ашиг...

БУРИАД ОМОГ

Тархалт: Дорнод аймгийн Баян-Уул, Баяндун, Цагаан – Овоо, Дашбалбар сумдад зонхил...