МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ